HFG Attorneys now has Covid-19 safe consultations through WhatsApp, Zoom or Microsoft Teams. Phone us today to book your consultation!

Hoeveel vuurwapens mag ek besit in SA

Ons kry verskeie navrae van kliënte en lede van die publiek oor die hoeveelheid vuurwapens wat jy volgens wet in Suid-Afrika mag besit. Daar is verskeie wolhaarstories wat die rondte doen oor jou regte as vuurwapeneienaar in terme van die Wet op die Beheer van Vuurwapens, (wet no. 60 van 2000).

Hierdie artikel moenie as ’n absolute regsmening beskou word nie, maar eerder as riglyne om jou op die pad vorentoe te help. Betrek altyd ’n prokureur wat in hierdie veld spesialiseer om jou by te staan.

Wat sê die Wet op die Beheer van Vuurwapens?

Artikel 13 (Selfverdediging)

In terme van dié artikel is jy as persoon daarop geregtig om een vuurwapen vir selfverdediging te besit. Lisensies word toegestaan vir haelgewere wat nie semi- en/of ten volle outomaties is nie, asook vir handwapens wat nie ten volle outomaties is nie. Jy sal die registrateur egter moet oortuig dat jy dit vir selfverdediging benodig en dat jy jouself op geen ander wyse as met ’n eie vuurwapen kan verdedig nie. Jy mag dié vuurwapen dan gebruik in omgewings waar dit veilig is om dit te gebruik – en slegs vir wettige doeleindes.

Artikel 15 (Geleentheidsjag en Geleentheidsportskiet)

In terme van dié artikel mag jy meer as een vuurwapen besit. Lisensies kan toegestaan word vir ’n handwapen wat nie ten volle outomaties is nie, en ’n geweer of haelgeweer wat nie semi- of ten volle outomaties is nie. Die registrateur sal vuurwapenlisensies aan jou as persoon uitreik slegs as jy kan bewys dat dit vir geleentheidsjag en geleentheidsportskiet gebruik word. In terme van hierdie artikel sal jy slegs vier lisensie kan hou. Indien jy egter reeds ’n gelisensieerde vuurwapen in terme van artikel 13 hierbo het, sal jy tot slegs drie lisensies in terme van artikel 15 beperk wees. Daar is ook ander bykomende beperkings in terme van dié artikel en die res van die Wet op die Beheer van Vuurwapens, 2000 waarna jy self kan gaan kyk.

Gaan lees gerus hieroor by www.saps.gov.za/services/flash/firearms/legislation/60van2000_afr.pdf.

Artikel 16 (Toegewyde jag en sportskiet)

Die voordeel van artikel 16 is dat daar geen beperking op die hoeveelheid vuurwapens is wat jy in terme van hierdie artikel mag besit nie. Die enigste voorwaarde in hierdie verband is dat jy dit volledig moet kan motiveer.

Watter tipe vuurwapens?

Jy kan lisensies ontvang vir handwapens wat nie ten volle outomaties is nie, gewere of haelgewere wat nie ten volle outomaties is nie, asook semi-outomatiese vuurwapen/haelgeweer wat nie meer as 5 rondtes kan skiet sonder dat die magasyn weer vervang moet word nie. Die voorwaarde is dat jy by ‘n geakkrediteerde jagvereniging en/of geakkrediteerde sportskietvereniging die nodige status moet ontvang. Hierdie tipe vuurwapens mag slegs in veilige omgewings gebruik word en slegs vir die wettige doel daarvan.

Hoeveel ammunisie mag ek besit?

Kragtens artikel 91 van die Wet op die Beheer van Vuurwapens, 2000 mag jy nie meer as 200 rondtes besit van elke vuurwapen wat in jou naam gelisensieer is nie. Hierdie bepaling is egter nie van toepassing op artikel 16-lisensies (toegewyde jag en sportskiet) nie. Jy kan in effek ’n onbeperkte aantal vuurwapens en ammunisie besit as jy oor (’n) lisensie(s) in terme van artikel 16 beskik.

Ten slotte

Vuurwapeneienaars in Suid-Afrika moet besef dat ons nie net regte in terme van wetgewing het nie, maar ook sekere verantwoordelikhede. Ons móét eers toesien dat ons eie huis in orde is voordat ons vingers na ander instansies en organisasies kan wys, en ons moet te alle tye binne die raamwerk van die wet optree.

Indien jy enige vuurwapenverwante navrae het, e-pos admin@hfglaw.co.za of paarl@legallyarmed.co.za.

(This article is an information piece and not a formal legal opinion. HFG Attorneys accepts no liability for damages caused by errors and omissions)

Bron:

Wet op die Beheer van Vuurwapens, 2000 (wet no. 60 van 2000).

Skrywer:

Hein Gonzales
HFG Prokureurs (Paarl): www.hfglaw.co.za
Legally Armed SA: www.legallyarmed.co.za

About HFG

HFG Attorneys Inc. was established in March 2018 after opening the doors in the winelands valley of Paarl, Western Cape. The company’s head office is based in Paarl, but assists its clients anywhere in South Africa when needed.

Family Law & Divorce Services

Company Details

HF Gonzales Attorneys Inc. t/a HFG Attorneys (Registration number: 2018/540437/21)