HFG Attorneys now has Covid-19 safe consultations through WhatsApp, Zoom or Microsoft Teams. Phone us today to book your consultation!

Wet op Gesinsgeweld – Wat behels dit?

Egskeidings en onderhoudsake gaan dikwels met gesinsgeweld en selfs moddergooi gepaard. By HFG Prokureurs in die Paarl kry ons dikwels navrae oor wat gesinsgeweld behels en wat jou regte daaromtrent is.

Gestel jou eks man rand jou een aand fisies aan terwyl hy te veel gedrink het en rig ’n vuurwapen op jou. Hoewel jy hom onmiddellik strafregtelik van aanranding en die rig van ’n vuurwapen kan aankla, is dit ’n algemene vraag hoe jy jouself in die toekoms kan beskerm.

Gesinsgeweld kan verskeie vorme aanneem, onder meer fisiese, seksuele, emosionele, verbale en sielkundige mishandeling. Lees gerus die definisie van gesinsgeweld hier: www.justice.gov.za/legislation/acts/1998-116-afr.pdf.

Indien jy ’n slagoffer is van gesinsgeweld, is jy geregtig om vir ’n beskermingsbevel aansoek te doen teen die persoon wat hom/haar hieraan skuldig maak. Jou eerste stap sal wees om ’n prokureur te gaan spreek wat jou met die opstel van die aansoek en die prosesse daarna kan ondersteun. Indien jou hofaansoek suksesvol is, sal jy ’n beskermingsbevel ontvang om jou teen gesinsgeweld te beskerm. Indien die persoon die beskermingsbevel oortree, sal die polisie hom/haar arresteer en strafregtelik vervolg weens minagting van ’n hofbevel. Dié proses moet verkieslik met die hulp van ’n goeie prokureur wat in gesinsgeweld spesialiseer.

Gesinsgeweldinterdikte verval nooit nie, – dit bly van krag teen die persoon totdat dit formeel deur ’n hof op aansoek tersyde gestel word. Die toestaan van ’n interdik teen gesinsgeweld kan groot gevolge vir die ander persoon inhou. Die hof kan byvoorbeeld in terme van die wet beveel dat die polisie op die persoon se vuurwapen beslag mag lê en/of beveel dat dit by die plaaslike polisiestasie ingehandig word.

Die Wet op Gesinsgeweld mag egter nie deur “kwaadwillige” en “oneerlike” intensies misbruik word nie. Hierdie wet moet slegs gebruik word om jouself, en in sekere gevalle jou kinders, teen gesinsgeweld te beskerm.

Prokureurs in die praktyk en die samelewing besef dat gesinsgeweld ’n groot sosiale euwel is en opgelos moet word. Jy het immers die reg tot gelykheid, vryheid en sekuriteit van persoon soos verskans in die Grondwet van Suid-Afrika. Hierdie is basiese menseregte wat die wetgewer en regering deur middel van die Wet op Gesinsgeweld probeer beskerm en verwesenlik.

Gaan lees die Grondwet hier: www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-afr.pdf.

Indien jy enige navrae oor gesinsgeweld en soortgelyke aangeleenthede het, kan jy admin@hfglaw.co.za e-pos of ons webwerf vir verdere inligting besoek.

(This article is an information piece and not a formal legal opinion. HFG Attorneys accepts no liability for damages caused by errors and omissions)

Bron: Wet op Gesinsgeweld

About HFG

HFG Attorneys Inc. was established in March 2018 after opening the doors in the winelands valley of Paarl, Western Cape. The company’s head office is based in Paarl, but assists its clients anywhere in South Africa when needed.

Family Law & Divorce Services

Company Details

HF Gonzales Attorneys Inc. t/a HFG Attorneys (Registration number: 2018/540437/21)